International Residential School
A unique school based on indian cultural heritage and a global vision
Anubhuti School, Jain Divine Park,
Shirsoli Road, Jalgaon–425 001
Mob: +91 94 2277 6726, +91 94 2140 2852
Tel: 0257 226 4600, Email: info@anubhutischool.in

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Faculty & Staff

No. Teaching Staff No. Teaching Staff
1 Mr. G. jayaprakash Rao (Principal) 2 Mr. Manoj Parmar
3 Mr. P. Vijayraghavan 4 Mr. Ramniranjan Mahato
5 Ms. Parvati Goswami 6 Mr. U. V. Rao
7 Dr. Nalini Malhara 8 Mr. Umakant Bundele
9 Ms. Snehal Joshi 10 Mr. Nikhil Kshirsagar
11 Ms. Rita Mahato 12 Mr. Sachin Raut
13 Mr. Harshal Patil 14 Mr. Parshuram Mali
16 Mr. Swagat Kumar 17 Mr. Durga Prasad
18 Mr. Abhinav Chaturvedi 19 Mr. Pruthwiraj Ghadge
20 Mr. Deepak Ahuja 21 Ms. Jasmine Preethy
22 MR. P. Daniel 23 Mr. Bhushan Gurav
24 Mr. Pritam Das 25 Mr. Manivannan K
26 Ms. Gayatri Potharaju 27 Ms. Jaya Bhatiya
28 Ms. Anjali Khadkikar 29 Mr. Yogesh Patil
30 Mr. Shashank Bhushan
Non–Teaching Staff
1 Mr. Vikrant Jadhav
(Administrator)
2 Mr. B. M. Khambayat
(P.R.O).
3 Dr. Sameer Pawar 4 Dr. Snehal Pawar
5 Dr. Anshu Oswal 6 Dr. Bhavna Jain
7 Dr. Vishal Jain 8 Mr. Sudhir V. Joshi
9 Mr. Pradeep P. Gujarathi 10 Mr. Shashikant Mahanor
11 Mr. Santosh Pande 12 Mr. Santosh More
13 Mr. Sandeep D. Patil 14 Mr. Chandrashekhar B. Wagh
15 Mr. Devidas N. Patil 16 Mr. Prashant Nerpagar
17 Mr. Vikas D. Bari 18 Mr. Praveen C. Nikam
19 Mr. Dnyaneshwar A. Sapkal 20 Mr. Mahendra Kumbhar

Copyright © Anubhuti School, Site enabled by: © Jain Irrigation Systems Ltd